شماره تماس اضطراری

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۲

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۳

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۴

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۵

شماره فکس

+۹۸-۲۱-۸۹۷۷۹۹۹۰

ساعات پاسخگویی : ۲۴ ساعته

تست 4

تست 4

سامانه تشریفات تجاری فرودگاهی “متعلق به مؤسسه نجم آسیا” به نمایندگی از شرکت معظم مهرنام توسعه که سابقه سالها ارائه خدمات در فرودگاه های بین المللی مهرآباد و امام خمینی (ره) را در کارنامه خود دارد، در ارائه خدمات بیزینس لانچ ترمینال پرواز های خروجی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با شرکتها و مؤسسات […]
  • Posted by فهیمه صفری
  • On 1395-05-13
  • Read More

تست

سامانه تشریفات تجاری فرودگاهی “متعلق به مؤسسه نجم آسیا” به نمایندگی از شرکت معظم مهرنام توسعه که سابقه سالها ارائه خدمات در فرودگاه های بین المللی مهرآباد و امام خمینی (ره) را در کارنامه خود دارد، در ارائه خدمات بیزینس لانچ ترمینال پرواز های خروجی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با شرکتها و مؤسسات […]
  • Posted by فهیمه صفری
  • On 1395-05-11
  • Read More