Telephone Number

۰۹۱۰۰۵۵۵۵۸۰

Email Address

info@AirportLounge.ir

شماره تماس اضطراری

+۹۸-۹۱۰۰۳۰۳۲۳۰

+۹۸-۹۱۰۰۳۰۳۲۳۰

+۹۸-۹۱۰۰۳۰۳۲۳۰

+۹۸-۹۱۰۰۳۰۳۲۳۰

شماره فکس

+۹۸-۲۱-

ساعات پاسخگویی : ۲۴ ساعته

فرودگاه مهرآباد بسته شد

یک فروند هواپيمای متعلق به ایرلاین اترک در فرودگاه مهرآباد از باند خارج شد. فرودگاه مهرآباد به روی همه پروازها بسته است پروازهايی كه قرار بود در مهرآباد به زمين بنشينند به فرودگاه‌های ديگری مانند اصفهان هدايت شدند. در حال حاضر پرواز از مبدا فرودگاه مهرآباد نيز متوقف شده است. همه مسافران این پرواز سالم […]