شماره تماس اضطراری

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۲

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۳

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۴

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۵

شماره فکس

+۹۸-۲۱-۸۹۷۷۹۹۹۰

ساعات پاسخگویی : ۲۴ ساعته

اکران خصوصی فیلم جاودانگی

جاودانگیmd£Hº
فرجادنگیÚ=,j
مارال فرجاد
اکران خصوصی جاودانگی
جاودانگیÚ=,j
اکران
نیوشا ضیغمی
اکران خصوصی