شماره تماس اضطراری

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۲

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۳

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۴

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۵

شماره فکس

+۹۸-۲۱-۸۹۷۷۹۹۹۰

ساعات پاسخگویی : ۲۴ ساعته

اکران خصوصی فیلم سلام بمبئی

مراسم اکران خصوصی فیلم سلام بمبئی

 

با حضور  عوامل و بازیگران ایرانی و هندی

 

به زودی توسط مؤسسه نجم آسیا

49.1